اخبار

1398/08/09
جوایز رویداد استارتاپ ویکند آب شامل 6 بخش است. بخش اول جوایز نقدی، بخش دوم حمایت های تخصصی و اجرایی، بخش سوم صدور گواهینامه، بخش چهارم حمایت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه، بخش پنجم وام های خود اشتغالی، و بخش ششم حمایت های آموزشی است.


جوایز رویداد استارتاپ ویکند آب 

1- جوایز ویژه

جایزه تیم/ایده اول: 50/000/000 ریال

جایزه تیم/ایده دوم: 30/000/000 ریال

جایزه تیم/ایده سوم: 20/000/000 ریال

 2- حمایت تخصصی و اجرایی

ایده های برتر در خصوص بخش موضوع محور مورد حمایت اجرایی سازمان های مرتبط قرار خواهد گرفت. این سازمان ها، حمایت های تخصصی علمی را از ایده های برتر به عمل آورده و رابط ایده ها با شرکت های خصوصی خواهند بود.

حمایت شرکت آب و فاضلاب

حمایت معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی 

حمایت امور منابع آب

3- گواهینامه معتبر 

با موافقت مرکز آموزش فنی و حرفه ای، مقرر گردید اسامی شرکت کنندگان در رویداد در سامانه مرکز فنی و حرفه ای ثبت شود تا از این طریق ضمن این که افراد بیمه حوادث می شوند برای آن ها گواهینامه معتبر فنی و حرفه ای نیز صادر شود. همچنین دانشگاه حکیم سبزواری نیز برای شرکت کنندگان گواهینامه صادر می کند. 

4- حمایت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه
ایده های برتر رویداد (ایده های اول تا سوم) مجوز ورود به مرکز رشد را بدون سپری کردن فرآیند داوری دریافت خواهند کر و شرایط استقرار در مرکز برای ایشان تسهیل خواهد شد. 
 

5- وام های خوداشتغالی 
ایده های برتر برای دریافت وام های خود اشتغالی در اولویت خواهند بود. در این خصوص هماهنگی ها و توافق های لازم با دستگاه های اجرایی صورت گرفته است.

6- حمایت های آموزشی

برنامه صیانت از منابع آب و محیط زیست حامی رویداد ملی استارتاپ ویکند آب

رویداد ملی استارتاپ ویکند آب از حمایت سازمان حفاظت محیط زیست و دانشکده محیط زیست برخوردار است. این حمایت از طریق برنامه صیانت از منابع آب و محیط زیست صورت می گیرد. آموزش از طریق اختصاص حساب الکترونیکی بوده و سه سطح مقدماتی، متوسط، و پیشرفته به مدت 10 ساعت دارد. عنوان آموزش، برنامه نویسی اسکرچ با موضوع آب است. ارزش ریالی این آموزش 450 هزار تومان است که به کسانی که در رویداد ملی استارتاپ ویکند آب ایده ثبت کنند رایگان اختصاص می یابد. توافق لازم با حامی این برنامه صورت گرفته است. این آموزش می تواند در ادامه توسط دانش پذیر منبع درآمدی برای آموزش به افراد علاقه مند باشد.

 

مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط زیست، و انرژی (آما) حامی رویداد ملی استارتاپ ویکند آب

طبق توافق های صورت گرفته رویداد ملی استارتاپ ویکند آب از حمایت مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط زیست، و انرژی برخوردار است. این شتاب دهنده که در دانشگاه صنعتی شریف مستقر است از طرق آکادمی فرنیا به شرکت کنندگان رویداد ملی استارتاپ آب آموزش کسب و کار و کارگاه های وابسته ارایه می کند. این آموزش از طریق اختصاص حساب الکترونیکی صورت می گیرد.

 

 

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !