محورهای استارتاپ ویکند آب

صفحه اصلی > محورهای استارتاپ ویکند آب

محورهای استارتاپ 
علاقه مندان می توانند در مورد محورهای عمومی یا چالش های دستگاه های اجرایی ایده ارایه نمایند.
بخش اول: محورهای عمومی
1- علوم انسانی و مدیریت
- راهکارهای مشارکتی مقابله با بحران آب
- گردشگری
- آموزش و فرهنگ سازی مصرف آب و سازگاری با کم آبی
- خشکسالی و تغییرات اقلیم
 
2- علوم مهندسی و تکنولوژی
- تصفیه آب
- بازیافت فاضلاب و استفاده از آب های نامتعارف
- نرم افزارهای نظارتی
- اینترنت اشیاء و GIS
- انتقال آب
- جمع آوری آب
- نانوفناوری در حوزه آب
- سامانه مدیریت داده ها و قابلیت اتصال به نرم افزارهای مدل سازی و دستگاه های اندازه گیری کمی و کیفی آب و فاضلاب
- پایش لحظه ای پارامترهای کمی و کیفی آب و فاضلاب
 
3- علوم کشاورزی
- فناوری های کشاورزی و طراحی های نوآورانه سیستم های آب
- ایده های مرتبط با الگوی کشت مناسب در مناطق خشک
- افزایش بهره وری آب در کشاورزی
- فضای سبز شهری در سازگاری با کم آبی

بخش دوم: چالش ها و موضوعات دستگاه های اجرایی در حوزه آب
1- عناوین مورد حمایت شرکت آب و فاضلاب (برای مشاهده کلیک کنید)
2- عناوین مورد حمایت جهاد کشاورزی  (برای مشاهده کلیک کنید)
3- عناوین مورد حمایت امور منابع آب (برای مشاهده کلیک کنید)