راهنمای نگارش ایده

صفحه اصلی > راهنمای نگارش ایده

 شرکت کنندگان در رویداد می بایستی فرم پیشنهاد ایده را دانلود،طبق فرمت پیش فرض (سایز و فونت) تکمیل نموده و از طریق سامانه ارسال نمایند.

برای دریافت فرم پیشنهاد ایده اینجا را کلیک نمایید. فرم ایده به گونه ای تنظیم شده که فقط برای آمار تعداد ایده ها و برنامه ریزی شرکت کنندگان مورد استفاده قرار می گیرد و نیاز به ارایه هیچ گونه اطلاعاتی از جزئیات ایده نیست.