تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

نشانی:خراسان رضوی-سبزوار-توحید شهر-دانشگاه حکیم سبزواری-دانشکده  جغرافیا و علوم محیطی

کد پستی:9617976487

صندوق پستی:397

دبیر رویداد (دکتر ذوالفقاری): 44013015-051، تلفن همراه: 09158278942

پشتیبانی سایت (پیمان وفادوست):09157146501

دبیر خانه (مهسا فیض آبادی): 44013200-051 ساعت تماس: ساعت 12 الی 14)، تلفن همراه:09153817994