اخبار

1398/06/16
کم آبی قرن هاست که بخش گسترده ای از کشور ما را که در اقلیم خشک و نیمه خشک واقع شده، تحت تاثیر خود قرار داده است. ابعاد این تاثیر نه فقط بخش های کشاورزی و صنعت را درگیر خود کرده، بلکه در لایه های اجتماعی و فرهنگی جوامع نیز تاثیرگذار بوده و پیامدهای گسترده ای به دنبال داشته است.


 کم آبی قرن هاست که بخش گسترده ای از کشور ما را که در اقلیم خشک و نیمه خشک واقع شده، تحت تاثیر خود قرار داده است. ابعاد این تاثیر نه فقط بخش های کشاورزی و صنعت را درگیر خود کرده، بلکه در لایه های اجتماعی و فرهنگی جوامع نیز تاثیرگذار بوده و پیامدهای گسترده ای به دنبال داشته است. خشکسالی همراه با مصرف نامتوازن آب در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و مصارف شهری و خانگی باعث شده مساله کم آبی در سال های اخیر، نمود بیش‌تری داشته باشد. به دلایل بسیار از جمله شرایط بوم شناختی کشور، با کم آبی نمی توان جنگید، بلکه باید با آن سازگار شد. سازگاری با کم آبی مستلزم تغییر در نگرش ها، الگوهای رفتاری و اجتماعی و همچنین فن اوری ها و الگوهای اقتصادی متفاوت است . سازگاری با کم‌آبی مشارکت تمام اقشار کشور را می‌طلبد.

.

 


1398/06/10
تاریخ های مهم اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی د رمناطق خشک و نیمه خشک


 برگزاری همایش: بیست و هشت آبان ماه 1398


مهلت ارسال مقالات: اول آبان ماه 1398


اعلام نتایج داوری مقالان: 11 آبان ماه 1398

 مهلت ثبت نام: بیست آبان ماه 1398


1398/06/01
کمیته علمی همایش از تمامی استادان، دانشجویان و پژوهشگران دعوت می‌‌نماید با ارسال مقالات و حضور در این رویداد علمی مشارکت نمایند


دانشگاه حکیم سبزواری در راستای اجرای رسالت ذاتی خود در زمینه مشارکت در حل مشکلات جامعه، در نظر دارد با برگزاری اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک، گامی موثر در جهت شفاف سازی مساله کم آبی و لزوم سازگاری با آن بردارد. برای نیل به این مهم، کمیته علمی همایش از تمامی استادان، دانشجویان و پژوهشگران دعوت می‌‌نماید با ارسال مقالات و حضور در این رویداد علمی مشارکت نمایند و مقاله‌های خود را که حاوی آخرین نتایج تحقیقات علمی در یکی از محورهای کنفرانس یا سایر زمینه‌‌های مرتبط است، به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.


صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر