اخبار

1395/03/25
جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد !


جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد !

1395/03/01
جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد !


متن اصلی خبر مورد نظر شما در این قسمت قرار می گیرد .

شما علاوه بر متن قادر به استفاده از عکس و فایل در متن خبر خود هستید .

توجه نمایید که در حال حاضر در صفحه اصلی آخرین اخبار به دو صورت گردشی و تیتری قابل نمایش هستند .

جهت تغییر این موارد می توانید به قسمت موقعیت جعبه ها در آدرس زیر بروید :
مدیریت سایت > صفحه اصلی > موقعیت جعبه ها

برای نمایش تیتر خبر در صفحه اصلی ، در صفحه درج خبر گزینه درج در صفحه اصلی را کلیک کنید !

صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر