اخبار

1398/06/15
مهلت ارسال مقاله به اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک تا دوشنبه، بیستم آبان ماه 1398 تمدید گردید.


مهلت ارسال مقاله به اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک

تا دوشنبه، بیستم آبان ماه 1398 تمدید گردید.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !