آمار بازدید
بازدید امروز : 29
بازدید کل : 15729
کاربران آنلاین : 2
همایش حقوقی “تورم کیفری از منظر حقوق بشر “در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود                مدیریت مرکز کارآفرینی و ارتباط علمی با جامعه دانشگاه حکیم سبزواري برگزار می کند:

 همایش حقوقی “تورم کیفری از منظر حقوق بشر “در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود
همایش حقوقی تورم کیفری از منظر حقوق بشر به همت گروه حقوق و با همکاری دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.
1395/02/21 ادامه مطلب مدیریت مرکز کارآفرینی و ارتباط علمی با جامعه دانشگاه حکیم سبزواري برگزار می کند:
ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ دو روزه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان " ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﯿﮏ (ﺑﺮق ﺧﻮرﺷﯿﺪي) و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﯿﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه روش ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺴﺖ راﻧﺪﻣﺎن ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي"
1395/02/11 ادامه مطلب هفتمین جشنواره دانشگاهی حرکت
خیابانی، دبیر هفتمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه حکیم سبزواری از آغاز به کار دبیرخانه جشنواره در21 فروردین ماه خبر داد
1395/01/24 ادامه مطلب سی ویکیمن جشنواره قرآن وعترت دانشگاه
جشنواره قرآن با استعانت خداوند سبحان توسط معاونت اجتماعی، کانون شهداء، همکاری قرآن و عترت دانشگاه با كمك اداره كل امور فرهنگي وزارت متبوع و مديريت فرهنگي در اردیبهشت ماه 95 برگزار خواهد شد. اين جشنواره با شركت دانشجويان برجسته و موفق در معارف قرآنی و… از دانشگاههاي منطقه های2 و 9 کشور (دانشگاههاي استانهاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي، گلستان، مازندران، گيلان و سمنان) و حضور كليه دانشجويان و علاقمندان به قرآن برگزار خواهد شد.
1395/01/23 ادامه مطلب